Publikováno Napsat komentář

Chronické onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin (CKD), známé také jako chronické selhání ledvin, je progresivní ztráta funkce glomerulů způsobená dlouhodobým onemocněním ledvinného parenchymu. Je přítomno, pokud je rychlost glomerulární filtrace (GFR) nižší než 60 ml/min/1,73 m2 po dobu tří po sobě jdoucích měsíců nebo vyšší nebo rovna této hodnotě u pacientů s poškozením ledvin, které je přítomno po dobu tří nebo více měsíců1.

Epidemiologie

CKD je rozšířené onemocnění, které celosvětově postihuje 10-15 % dospělé populace 4.

Klinický obraz

Klinický obraz velmi závisí na etiologii. Děti s chronickým onemocněním ledvin mohou mít poruchu růstu, otoky a kolovou barvu moči (v důsledku odlitků RBC). Dospělí mohou mít nespecifické příznaky, jako je nevolnost, zvracení, úbytek hmotnosti a snadná unavitelnost. U dospělých s chronickým onemocněním ledvin je častá hypertenze.

Pathology

A variety of different diseases can affect and cause damage to the renal parenchyma, the most common are 2:

 • diabetes mellitus (diabetic nephropathy)
 • hypertension
 • glomerulonephritis
 • polycystic kidney disease
Classification

Chronic kidney disease can be classified in a variety of ways. One such classification, proposed in 2005, can be divided into five stages based on the GFR (ml/min/1.73 m2) 1:

 • stage 1: >90: kidney damage with normal or elevated GFR
 • stage 2: 60-89: kidney damage with mild reduction in GFR
 • stage 3: 30-59: moderate reduction in GFR, this can be further sub divided as 5
  • stage 3a: 59-45
  • stage 3b: 44-30
 • stage 4: 15-29: severe reduction in GFR
 • stage 5: <15 (nebo dialýza): konečné stadium onemocnění ledvin (ESKD)

Z téže publikace 1 vyplývá, že chronické onemocnění ledvin lze také obecně klasifikovat podle typu léčby:

 • příjemce transplantované ledviny
 • CKD nezávislá na dialýze
 • CKD na dialýze
Kontrastní látky

Kontrastní látka gadolinium byla v souvislosti s chronickým onemocněním ledvin spojena s nefrogenní systémovou fibrózou (NSF). Hranice, která je kontraindikací pro podání gadoliniového kontrastu, závisí na instituci a také na dávce a typu použité kontrastní látky, ale za kontraindikaci se považuje GFR 20-30 ml/min a GFR 30-60 ml/min obvykle vyžaduje menší dávku. Dialýza je kontraindikací.

Radiografické znaky

Neexistují žádné specifické zobrazovací znaky pro CKD a diagnóza je založena na klinických a laboratorních nálezech. Radiological exams, especially ultrasound, are performed in most of the cases for etiological investigation (e.g. renal artery stenosis, polycystic kidney disease, hydronephrosis) and treatment follow-up.

Ultrasound

Ultrasound with Doppler examination of intrarenal vessels is usually performed in patients with CKD, and it is common to have a normal exam.

Typical B-mode findings of a long-standing severe CKD (especially stage 5) are 2:

 • reduced renal cortical thickness <6 mm 6
  • more reliable than length 7
 • reduced renal length
 • increased renal cortical echogenicity
 • poor visibility of the renal pyramids and the renal sinus
 • marginal irregularities
 • papillary calcifications
 • cysts (see also: acquired cystic kidney disease)

Abnormal Doppler findings in these patients are 2:

 • snížená vaskularita ledvin
 • zvýšené hodnoty indexu rezistence (RI) (segmentální a interlobulární tepny)

Léčba a prognóza

Uvádí se, že u pacientů s CKD 3. stadia je 20krát vyšší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární příhodu než u pacientů, kteří dosáhnou konečného stadia onemocnění ledvin 3. stupně. Chronické cévní onemocnění je častou komplikací spojenou s CKD a zaslouží si zvláštní pozornost 1. Rozsáhlá studie prokázala, že léčba a prevence ischemické choroby srdeční, městnavého srdečního selhání, diabetu mellitu a anémie by měla být cílovou léčbou ke snížení úmrtnosti pacientů s CKD 3.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *