Publikováno Napsat komentář

Dopady atrazinu ve vodních ekosystémech

Část všech herbicidů aplikovaných v lesích, na orné půdě, u silnic a na zahradách se nevyhnutelně dostává do vodních útvarů buď přímo odtokem, nebo nepřímo vyplavováním podzemní vodou do efemerních toků a jezer. Jakmile se herbicidy dostanou do vodního prostředí, mohou způsobit stres ve vodních společenstvech a radikálně změnit jejich strukturu. Atrazin je jedním z nejúčinnějších a nejlevnějších herbicidů na světě, a proto se používá častěji než jakýkoli jiný herbicid. Atrazin je často detekován ve vodních vodách a je známo, že ovlivňuje reprodukci vodní flóry a fauny, což má následně dopad na strukturu společenstva jako celku. V tomto článku je uveden souhrn uváděných přímých a nepřímých dopadů atrazinu na vodní organismy a strukturu společenstev. Tyto informace mohou být využity pro vypracování lepších pokynů pro hospodaření a právních předpisů. Dochází se k závěru, že jediný univerzální maximální limit pro aplikaci atrazinu v povodích, jak navrhují mnohé regulační orgány, nezajišťuje dostatečnou ochranu vodního prostředí. Spíše se doporučuje, aby byly vypracovány flexibilní limity pro aplikaci atrazinu v souladu s potenciálním rizikem kontaminace povrchových a podpovrchových vod a křehkostí vodního prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *