Posted on Hozzászólás most!

THE GREAT “I AM”

by CHARLES ROBEY
(TRUSSVILLE AL-USA)

The most important text in all the Bible for understanding the meaning of the name Yahweh God is (Exodus 3:13–15).
In this all important passage of scripture, God gave Moses three distinct answers to his question, “:What is Your name and what shall I say to them” ? First, God says, “I AM WHO I AM “(verse 14). Second, God says, “I AM has sent me to you” (verse 14). And thirdly, God says, “Yahweh, has sent me to you, this is my name forever” (verse 15).
Here, in this brief scripture, we have the inner meaning of “God”. “Én vagyok az, aki vagyok- hangsúlyozza Isten dinamikus és aktív ön-létét, és Isten örökkévaló tulajdonságait (az attribútum olyan tulajdonság, amely az alanyában rejlik, és amely által az alany megkülönböztethető vagy azonosítható) Az “Én vagyok” Isten:
– Egyszerűség- Jelentése. Isten nem összetett, összetett, oszthatatlan (János 4:24)
-Egység- Jelentése. Isten egy (5Mózes 6:4)
– Végesség- Jelentése: Végesség és végesség nélkül ( 1Királyok 8:27) (ApCsel 17:24)
– Örökkévalóság- Jelentése. Időbeli egymásutániságtól mentes (1Móz 21:33) (Zsolt 90:2)
-Immutabilitás- Jelentése. Isten változatlan és megváltoztathatatlan. (Jakab 1:17)
-Omniprezisztencia- Jelentése. Isten mindenütt jelen van.(Zsoltárok 139:7-12
-Szuverenitás- Jelentése: Isten mindenütt jelen van. Isten a legfőbb uralkodó. (Efézus 1:8)
-Omniscience- Jelentése. Isten minden tényleges és lehetséges dolgot ismer. (Máté 11:21)
-Omnipotencia- Jelentése. Minden hatalom. (Jelenések 19:16)
– Igazságosság- Jelentése. Erkölcsi igazságosság, “nincs tekintettel a személyekre”. (Apostolok cselekedetei 17:31)
– Szeretet- Jelentése. Isten a legfőbb jót keresi, hogy megmutassa saját akaratát. (Efézus 2:4-5)
-Igazság- Jelentése. Egyetértés és összhang mindazzal, amit maga Isten képvisel. (János 14:6)
-Szabadság- Jelentése. Függetlenség az Ő teremtményeitől. (Ézsaiás 40:13-14).
– Szentség- Jelentése. Igazságos. (1János 1:5)
(A fenti hivatkozások a Ryrie Study Bible-ból származnak)
A Biblia legelső versétől kezdve látjuk a világ teremtőjének pluralitását (1Mózes 1:1), ami Isten hatalmának és fenségének teljes teljességét jelzi, és lehetővé teszi az Istenség, vagyis az “Én Vagyok” hármasságát.
Az (1Mózes 1:26)-ban a szentháromságnak ezt a pluralitását látjuk Így itt is Isten “Én Vagyok” istenségét látjuk.
Az (1Mózes 2:4)-ben a következő kifejezést látjuk: “azon a napon, amikor az Úr Isten megteremtette az eget és a földet”. Az Úr Isten itt valószínűleg ” Jahve”-nek ejtik. a “lenni” jelentésű igéhez kapcsolódik, ugyanúgy, mint a (2Mózes 3:14), Én vagyok, aki vagyok, a “Jahve” belső jelentése.
Az Újszövetségben pedig szentírási bizonyítékot találunk arra, hogy Jézus Krisztus valójában Isten volt emberi testben (Filippi 2:6), kezdettől fogva (János 1:1). Látod, Jézus egyedülálló volt abban, hogy az örökkévalóságtól fogva Isten volt, mégis emberré lett testben (János 1:14), hogy megváltsa a bűnös emberiséget, az “Édenkert” (1Mózes 3:1-7) belterjes bűnéből. És ez az Isten-ember, Jézus, feltámadt testében örökké létezni fog (ApCsel 1:11) (Jelenések 5:6)
Jézus maga használta ugyanezt a “VAGYOK” kifejezést, amikor hétszer kijelentette, hogy Ő maga Isten a testben. Én Vagyok az élet kenyere (János 6:35, 41, 48, 51); Én Vagyok a világ világossága (János 8:12); Én Vagyok a juhok ajtaja (János 10:7, 9); Én Vagyok a jó pásztor (János 10:11, 14); Én Vagyok a feltámadás és az élet (János 11:25); Én Vagyok az út, az igazság és az élet (János 14:6); és Én Vagyok az igaz szőlő (János 15:1, 5).
Miért lett akkor az “Én Vagyok” Isten-ember emberré, és lakott közöttünk. Egyszerűen fogalmazva, szenvednie és meghalnia kellett, mint fizetség az emberiség “édenkerti” belterjes bűnéért (Róma 5:12).
Szóval, mit jelent az “Én Vagyok”, és ki az “Én”? “Isten úgy azonosítja magát, hogy I AM KI VAGYOK. Isteni nevének kinyilatkoztatása kijelenti az Ő jellemét és tulajdonságait, megerősítve, hogy nem az a kérdés, hogy ki Mózes. Nem az, hogy kik vagyunk, hanem az, hogy ki van velünk és ki vezet minket. Isten e ” Én Vagyok” elnevezése a héber “lenni” jelentésű igével áll kapcsolatban, és így Isten abszolút létezésére utal. A héberből származik itt az angol “Yahweh”, “Jehova” vagy “LORD” is”. (Új Szellemmel Betöltött Élet Biblia)
Nézd, Isten volt, van és eljövendő. Az Ő Szentháromságában, az “Atya”, a “Fiú” és a “Szentlélek” (1János 5:7) volt, van és lesz mindig is az “Én Vagyok”.
És Jézus Krisztusban nekünk, akik Istentől születtünk (1János 5:4), kimondhatatlan kiváltságunk van, hogy megismerjük Jahve Istent és személyes kapcsolatunk van vele, az Ő Fia, Jézus Krisztus által (Filippi 1:21).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük