Geplaatst op Geef een reactie

Asian values

Criticism of Asian values

Critici van de Asian values hebben beweringen daarover afgedaan als pogingen om autoritaire en onliberale regimes te beschermen tegen binnenlandse en buitenlandse tegenstanders en om de zwakke punten van het Aziatische economische ontwikkelingsmodel te verdoezelen. De Aziatische financiële crisis van 1997-98 leek sommige van hun argumenten te rechtvaardigen. Sommige critici hebben beweerd dat het discours over de Aziatische waarden gebaseerd is op simplistische stereotypen van de Aziatische culturen en in dat opzicht vergelijkbaar is met het oriëntalisme dat lange tijd kenmerkend is geweest voor de westerse wetenschap van de Aziatische en Arabische samenlevingen. Anderen wezen op de schijnbare tegenstelling tussen het antiliberalisme dat door de voorstanders van Aziatische waarden wordt aangehangen en hun bevordering van een marktgerichte ontwikkeling, die de gevestigde sociale orde heeft uitgedaagd en ontwricht. Ten slotte beschouwden feministische theoretici het Aziatische waardendiscours als een poging tot legitimering van gender-, klasse-, etnische en raciale hiërarchieën die zijn ingebed in Aziatische culturen, in het Aziatische ontwikkelingsmodel en in bredere kapitalistische sociale verhoudingen.

Het Aziatische waardendebat is relevant voor de discussie in de politieke theorie over de vraag of toezeggingen voor mondiale rechtvaardigheid en gelijkheid kunnen worden gegrondvest op de mensenrechten. Tegen de westerse aanname in dat liberale politieke structuren het uitgangspunt zijn voor het bevorderen van het menselijk welzijn, hebben communitaristen zoals Charles Taylor gereflecteerd op Aziatische culturele ervaringen om de mogelijkheden en uitdagingen te onderzoeken van het tot stand brengen van een meer inclusieve, ongedwongen, maar robuuste wereldwijde consensus over mensenrechten. In een groeiende literatuur, onder andere in verband met confucianistisch communitarisme en de reformistische islam, is onderzocht of bepaalde waarden en instellingen in Aziatische samenlevingen verenigbaar zijn met de mensenrechten. Daniel A. Bell, een Canadees filosoof die gespecialiseerd is in het confucianistische gedachtegoed, heeft betoogd dat veel “waarden in Azië”, in tegenstelling tot “Aziatische waarden”, zowel een verrijking kunnen zijn voor de mondiale mensenrechtentheorie en -praktijk als kunnen worden ingezet om de waardigheid en het welzijn van hedendaagse Aziaten te verbeteren.

Susan J. HendersDe redactie van Encyclopaedia Britannica

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *