Geplaatst op Geef een reactie

Software Case Tools Overview

Advertenties

CASE staat voor Computer Aided Software Engineering. Het betekent, ontwikkeling en onderhoud van software projecten met behulp van verschillende geautomatiseerde software tools.

CASE Tools

CASE tools zijn set van software applicatie programma’s, die worden gebruikt om SDLC activiteiten te automatiseren. CASE-tools worden gebruikt door software projectmanagers, analisten en ingenieurs om software systeem te ontwikkelen.

Er zijn een aantal CASE tools beschikbaar om de verschillende fasen van de Software Development Life Cycle te vereenvoudigen, zoals Analyse tools, Design tools, Project management tools, Database Management tools, Documentatie tools, om er maar een paar te noemen.

Het gebruik van CASE tools versnelt de ontwikkeling van een project tot het gewenste resultaat en helpt bij het blootleggen van fouten alvorens verder te gaan met de volgende fase in de software ontwikkeling.

Componenten van CASE Tools

CASE tools kunnen grofweg worden onderverdeeld in de volgende onderdelen op basis van hun gebruik in een bepaalde SDLC fase:

  • Centrale Repository – CASE tools vereisen een centrale repository, die kan dienen als een bron van gemeenschappelijke, geïntegreerde en consistente informatie. Een centrale opslagplaats is een centrale plaats van opslag waar productspecificaties, documenten met eisen, gerelateerde rapporten en diagrammen, andere nuttige informatie met betrekking tot het beheer wordt opgeslagen. Centrale repository dient ook als data dictionary. Case Tools
  • Upper Case Tools – Upper CASE tools worden gebruikt in de planning, analyse en ontwerp fasen van SDLC.

  • Lower Case Tools – Lower CASE tools worden gebruikt bij implementatie, testen en onderhoud.

  • Geïntegreerde CASE-tools – Geïntegreerde CASE-tools zijn nuttig in alle fasen van SDLC, van het verzamelen van eisen tot testen en documentatie.

CASE-tools kunnen worden gegroepeerd als ze vergelijkbare functionaliteit, procesactiviteiten en de mogelijkheid om te worden geïntegreerd met andere tools hebben.

Scope of Case Tools

De scope van CASE tools gaat door de gehele SDLC.

Case Tools Types

Nu gaan we kort door de verschillende CASE tools

Diagram tools

Deze tools worden gebruikt om systeemcomponenten, data en control flow tussen verschillende softwarecomponenten en systeemstructuur in een grafische vorm weer te geven. Bijvoorbeeld, Flow Chart Maker tool voor het creëren van state-of-the-art flowcharts.

Process Modeling Tools

Process modeling is methode om software proces model, dat wordt gebruikt om de software te ontwikkelen te creëren. Process modeling tools helpen de managers om een procesmodel te kiezen of aan te passen aan de eisen van het softwareproduct. Bijvoorbeeld, EPF Composer

Project Management Tools

Deze tools worden gebruikt voor project planning, kosten en inspanning schatting, project planning en resource planning. Managers moeten strikt voldoen aan projectuitvoering met elke genoemde stap in software project management. Project management tools helpen bij het opslaan en delen van projectinformatie in real-time door de hele organisatie. Bijvoorbeeld Creative Pro Office, Trac Project, Basecamp.

Documentatie Tools

Documentatie in een software project begint voorafgaand aan het software proces, gaat door alle fasen van SDLC en na de voltooiing van het project.

Documentatiehulpmiddelen genereren documenten voor technische gebruikers en eindgebruikers. Technische gebruikers zijn meestal interne professionals van het ontwikkelingsteam die verwijzen naar systeem handleidingen, referentie handleidingen, training handleidingen, installatie handleidingen etc. De eindgebruikerdocumenten beschrijven de werking en how-to van het systeem, zoals een gebruikershandleiding. Bijvoorbeeld Doxygen, DrExplain, Adobe RoboHelp voor documentatie.

Analyse Tools

Deze tools helpen bij het verzamelen van requirements, controleren automatisch op inconsistentie, onnauwkeurigheid in de schema’s, data redundanties of foutieve omissies. Bijvoorbeeld, Accept 360, Accompa, CaseComplete voor requirement analyse, Visible Analyst voor totale analyse.

Design Tools

Deze tools helpen software ontwerpers om de blokstructuur van de software te ontwerpen, die verder kan worden opgesplitst in kleinere modules met behulp van verfijningstechnieken. Deze hulpmiddelen geven details van elke module en interconnecties tussen modules. Bijvoorbeeld, Animated Software Design

Configuration Management Tools

Een instantie van software wordt uitgebracht onder één versie. Configuration Management tools houden zich bezig met –

  • Version and revision management
  • Baseline configuration management
  • Change control management

CASE tools helpen hierbij door automatische tracking, versiebeheer en release management. Bijvoorbeeld Fossil, Git, Accu REV.

Change Control Tools

Deze tools worden beschouwd als een onderdeel van configuratie management tools. Ze houden zich bezig met wijzigingen die in de software worden aangebracht nadat de baseline is vastgesteld of wanneer de software voor het eerst wordt vrijgegeven. CASE-tools automatiseren het bijhouden van wijzigingen, bestandsbeheer, codebeheer en meer. Het helpt ook bij het afdwingen van het veranderingsbeleid van de organisatie.

Programmeerhulpmiddelen

Deze hulpmiddelen bestaan uit programmeeromgevingen zoals IDE (Integrated Development Environment), ingebouwde modulebibliotheek en simulatiehulpmiddelen. Deze tools bieden uitgebreide hulp bij het bouwen van software producten en bevatten functies voor simulatie en testen. Bijvoorbeeld Cscope om code in C te zoeken, Eclipse.

Prototyping Tools

Software-prototype is een gesimuleerde versie van het beoogde softwareprodukt. Prototype biedt de eerste look en feel van het product en simuleert enkele aspecten van het werkelijke product.

Prototyping CASE tools worden in wezen geleverd met grafische bibliotheken. Zij kunnen hardware-onafhankelijke gebruikersinterfaces en ontwerpen maken. Deze hulpmiddelen helpen ons om snelle prototypes te bouwen op basis van bestaande informatie. Bovendien bieden ze simulatie van software prototype. Bijvoorbeeld Serena prototype composer, Mockup Builder.

Web Development Tools

Deze tools helpen bij het ontwerpen van webpagina’s met alle bijbehorende elementen zoals formulieren, tekst, script, grafiek enzovoort. Web tools bieden ook een live preview van wat er wordt ontwikkeld en hoe het eruit zal zien na voltooiing. Bijvoorbeeld Fontello, Adobe Edge Inspect, Foundation 3, Brackets.

Quality Assurance Tools

Quality assurance in een software organisatie is het monitoren van het engineering proces en de methoden die worden gebruikt om het software produkt te ontwikkelen om de kwaliteit te waarborgen conform de normen van de organisatie. QA tools bestaan uit configuratie en change control tools en software testing tools. Bijvoorbeeld SoapTest, AppsWatch, JMeter.

Maintenance Tools

Software onderhoud omvat aanpassingen in het software product nadat het is opgeleverd. Automatische logging en error reporting technieken, automatische error ticket generatie en root cause Analysis zijn enkele CASE tools, die software organisatie helpen in de onderhoudsfase van SDLC. Bijvoorbeeld Bugzilla voor het bijhouden van defecten, HP Quality Center.

Advertenties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *