Opublikowano Dodaj komentarz

Impacts of atrazine in aquatic ecosystems

Część wszystkich herbicydów stosowanych w lasach, na polach uprawnych, poboczach dróg i w ogrodach jest nieuchronnie tracona do zbiorników wodnych bezpośrednio przez spływ lub pośrednio przez wymywanie przez wody gruntowe do efemerycznych strumieni i jezior. Po przedostaniu się do środowiska wodnego, herbicydy mogą powodować stres w zbiorowiskach wodnych i radykalnie zmieniać ich strukturę. Atrazyna jest jednym z najskuteczniejszych i najtańszych herbicydów na świecie i w związku z tym jest stosowana częściej niż jakikolwiek inny herbicyd. Atrazyna jest często wykrywana w wodach wodnych i znana jest z tego, że wpływa na reprodukcję flory i fauny wodnej, co z kolei ma wpływ na strukturę całej społeczności. W niniejszej pracy przedstawiono podsumowanie opisanych bezpośrednich i pośrednich skutków działania atrazyny na organizmy wodne i strukturę zbiorowisk. Informacje te mogą być wykorzystane do opracowania lepszych wytycznych dotyczących zarządzania i prawodawstwa. Stwierdzono, że jeden uniwersalny maksymalny limit stosowania atrazyny w zlewniach, jak sugeruje wiele organów regulacyjnych, nie zapewnia odpowiedniej ochrony środowiska wodnego. Zaleca się raczej opracowanie elastycznych limitów stosowania atrazyny w zależności od potencjalnego ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podpowierzchniowych oraz wrażliwości środowiska wodnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *