Opublikowano Dodaj komentarz

Measuring Performance Management Effectiveness: 5 Steps to an Effective System

Measure performance management

Jak mierzyć skuteczność procesów zarządzania wydajnością? Poniżej analizujemy, jak skutecznie mierzyć wydajność organizacyjną, aby utrzymać firmę i pracowników na właściwym torze.

Organizacje inwestują znaczną ilość czasu (a zatem i pieniędzy) w działania związane z zarządzaniem wydajnością. Przed wprowadzeniem zmian w zarządzaniu wydajnością, Deloitte obliczył, że 65 000 pracowników spędzało łącznie 2 miliony godzin rocznie na wypełnianiu formularzy, organizowaniu spotkań, przyznawaniu i analizowaniu ocen. Według CEB menedżerowie spędzali średnio 210 godzin rocznie na zarządzaniu efektywnością, a firma zatrudniająca 10 000 osób wydawała 35 milionów dolarów rocznie na same oceny efektywności. Mimo to tak wielu z nas – zarówno menedżerów, jak i pracowników – jest niezadowolonych z jakości i skuteczności naszych systemów zarządzania efektywnością.

Jeśli brzmi to znajomo, nadszedł czas, abyś podjął działania i zaczął mierzyć efektywność swojego systemu zarządzania efektywnością.

Poniżej przedstawiamy pięć kroków, które sprawią, że będziesz na drodze do pomiaru wydajności w znaczący sposób.

Krok 1 – Zrób badania i porównaj najlepsze praktyki

Jeśli zamierzasz obiektywnie ocenić jakość swojego systemu zarządzania wydajnością, ważnym pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak wygląda „doskonały” dla Twojej firmy.

Spędź trochę czasu czytając najnowsze badania na temat trendów i najlepszych praktyk w zarządzaniu wydajnością. Zapoznaj się ze studiami przypadków organizacji, które odniosły sukces po odnowieniu systemu zarządzania efektywnością. Aby to ułatwić, stworzyliśmy bezpłatny eBook na temat skutecznego zarządzania wydajnością, który podsumowuje szeroki zakres badań i studiów przypadku w łatwo przyswajalny przewodnik.

Zarezerwuj swoje osobiste demo

Zarezerwuj swoje osobiste demo

Chcesz zobaczyć, jak działa nasze oprogramowanie do zarządzania wydajnością?

Krok 2 – Jasno określ cele organizacji w zakresie zarządzania efektywnością

W ostatnich badaniach nad zarządzaniem efektywnością ujawniło się wiele zasad przewodnich – takich jak znaczenie regularnych, skoncentrowanych na przyszłości „wizyt kontrolnych”, udzielania częstych informacji zwrotnych oraz oddzielenia pomiaru efektywności od dyskusji na temat rozwoju efektywności. Jednak to, jak skuteczny jest Twój proces zarządzania efektywnością, zależy ostatecznie od tego, co chcesz dzięki niemu uzyskać.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby mieć stuprocentową jasność, jakie są cele organizacji w zakresie zarządzania efektywnością. Jest to coś, co powinno zostać omówione i uzgodnione z kierownictwem wyższego szczebla.

Badanie przeprowadzone przez eReward w 2014 r. wykazało, że najczęstszymi celami zarządzania wydajnością były:

 • poprawa wyników organizacyjnych
 • uzgodnienie celów indywidualnych i organizacyjnych
 • rozwój kultury wydajności
 • poprawa wyników indywidualnych
 • uzgodnienie zachowań indywidualnych z wartościami organizacyjnymi
 • stanowi podstawę rozwoju osobistego
 • informuje o decyzjach dotyczących wynagrodzenia za wyniki

Krok 3 – Jak mierzyć wyniki organizacyjne: Ustalenie miar sukcesu

Jeśli masz już jasność co do celów swojego systemu zarządzania efektywnością, następnym krokiem jest ustalenie, jak powinien wyglądać sukces dla każdego z nich. Here are some suc­cess mea­sures for a selec­tion of the com­mon per­for­mance man­age­ment goals above, to show you how to mea­sure the effec­tive­ness of your sys­tem against your per­for­mance man­age­ment goals:

Per­for­mance Man­age­ment Goal

Exam­ple Suc­cess Measures

Improve organ­i­sa­tion­al / team performance

 • Increase in prof­itabil­i­ty of organ­i­sa­tion / teams
 • Growth in rev­enue or oth­er mea­sures such as cus­tomer satisfaction

Improve indi­vid­ual performance

 • Qual­i­ty and fre­quen­cy of employ­ee-man­ag­er per­for­mance conversations
 • Per­cent­age of employ­ees with objec­tives set
 • Qual­i­ty of objectives
 • Per­cent­age of high and low per­form­ers in the organisation

Encour­age per­for­mance development

 • Amount of per­son­al devel­op­ment activ­i­ty undertaken
 • Fre­quen­cy and qual­i­ty of feed­back given

Increase employ­ee moti­va­tion and engagement

 • Employ­ee engage­ment sur­vey results
 • Impact of per­for­mance reviews on employ­ee moti­va­tion levels
 • Employ­ee turnover rates

Inform per­for­mance pay decisions

 • Abil­i­ty of man­agers to dif­fer­en­ti­ate per­for­mance for pay purposes
 • Sat­is­fac­tion lev­els / per­ceived fair­ness of per­for­mance relat­ed pay awards

In addi­tion to agree­ing on suc­cess mea­sures relat­ed to spe­cif­ic per­for­mance goals, it is impor­tant to define some mea­sures for your per­for­mance man­age­ment process­es (i.e. the actu­al mechan­ics). Chcesz wiedzieć, jak łatwo Twoi pracownicy i menedżerowie oceniają procesy i narzędzia, z których korzystają, jak bardzo są one czasochłonne, jak dobrze są wdrażane, jaki odsetek osób postępuje zgodnie z procesami i czy ludzie wykazują niezbędne umiejętności w zakresie zarządzania efektywnością.

Krok 4 – Ocena Twojego systemu zarządzania efektywnością

Po ustaleniu mierników sukcesu, nadszedł czas, aby zacząć zbierać dane i dokonywać oceny.

Aby naprawdę wiedzieć, jak skuteczne jest Twoje zarządzanie wydajnością – i zrozumieć, jak je poprawić – będziesz potrzebował kombinacji danych jakościowych i ilościowych. Samo spojrzenie na dane ilościowe, takie jak rentowność firmy lub zespołu czy poziom zaangażowania pracowników, nie pomoże Ci zrozumieć, jaki bezpośredni wpływ miało na nie zarządzanie efektywnością – w grę będą wchodzić również inne czynniki. Metody uzyskiwania przydatnych jakościowych i ilościowych danych dotyczących zarządzania efektywnością obejmują:

 • Przeprowadzenie dedykowanego badania wśród wybranych pracowników i menedżerów na temat ich poglądów i doświadczeń związanych z procesem i narzędziami zarządzania efektywnością oraz tego, jak przyczyniły się one do osiągnięcia zamierzonych celów
 • Zadawanie konkretnych pytań dotyczących zarządzania efektywnością w istniejących badaniach postaw pracowników
 • Przeprowadzenie wywiadów z próbką pracowników i menedżerów na temat ich doświadczeń związanych z zarządzaniem efektywnością
 • Grupy fokusowe
 • Wyciąganie danych i raportów z systemu zarządzania efektywnością online (jeśli taki posiadasz)
 • Przeglądanie próbki celów i planów rozwoju osobistego pod kątem jakości

Krok 5 – Podejmij działania w oparciu o wyniki

Po przeanalizowaniu wyników, powinieneś mieć jasny obraz tego, jak skuteczne są Twoje procesy zarządzania wydajnością i które aspekty można poprawić. Jeśli wyniki nie są tak dobre, jak się spodziewałeś, nie zniechęcaj się, bo nie jesteś sam. Badanie z 2014 roku wykazało, że tylko 8% firm stwierdziło, że ich proces zarządzania wydajnością napędza wysoki poziom wartości. Niedawno dwie trzecie organizacji zasugerowało, że ich system zarządzania wydajnością jest nieskuteczny. Zdecydowanie jest więc miejsce na poprawę.

Kluczem do poprawy zarządzania wydajnością jest zaangażowanie różnych menedżerów wyższego szczebla, kierowników i pracowników w dyskusje na temat sposobów wprowadzania usprawnień. To pomoże Ci uzyskać poparcie dla ulepszonego procesu i większe poczucie odpowiedzialności od tych, którzy muszą go wdrożyć.

Jak udoskonalić system zarządzania efektywnością

Oto pięć sugerowanych kroków do udoskonalenia procesów zarządzania efektywnością:

 1. Podsumowanie wyników i obszarów wymagających poprawy w formie prezentacji, która może być łatwo przyswojona przez osoby spoza działu HR.
 2. Konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla na temat wyników. Uzyskaj ich poparcie dla wprowadzenia zmian i poszukaj ich pomysłów na to, jak wprowadzić ulepszenia.
 3. Rozprowadź grupy fokusowe z różnymi menedżerami i pracownikami z różnych obszarów organizacji. Przedyskutuj z nimi wyniki i poproś o sugestie dotyczące ulepszeń.
 4. Zdecyduj, jakie działania należy podjąć w celu rozwiązania omawianych problemów i opracuj proponowany plan działania. Przedyskutuj go z kierownictwem wyższego szczebla i grupami fokusowymi menedżerów/pracowników, aby uzyskać ich opinie.
 5. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w planie działania w oparciu o otrzymane opinie, a następnie wdróż plan.

Choć zaangażowanie ludzi w przeprojektowanie procesów zarządzania wydajnością jest niezbędne, prawdopodobnie nie będą oni w stanie udzielić wszystkich odpowiedzi. Czasami trzeba będzie przedstawić im opcje oparte na najlepszych praktykach spoza organizacji. Z tego powodu priorytetem powinno być bycie na bieżąco z trendami w zarządzaniu efektywnością, wiedząc, że obszar HR stale się rozwija.

Pomogliśmy setkom organizacji usprawnić ich systemy zarządzania efektywnością, odchodząc od rocznych ocen. Możemy pomóc Ci usprawnić rozmowy i zachęcić do osiągania doskonałych wyników w Twojej organizacji. Skontaktuj się już dziś, aby porozmawiać o tym, jak nasze oprogramowanie do zarządzania wydajnością może Ci pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *