Opublikowano Dodaj komentarz

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek (CKD), zwana również przewlekłą niewydolnością nerek, to postępująca utrata funkcji kłębuszków nerkowych spowodowana długotrwałą chorobą miąższu nerek. Występuje, gdy współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) jest mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2 przez trzy kolejne miesiące lub większy lub równy tej wartości u pacjentów z uszkodzeniem nerek występującym przez trzy lub więcej miesięcy 1.

Epidemiologia

Przewlekła choroba nerek jest chorobą powszechną, występującą u 10-15% populacji dorosłych na całym świecie 4.

Prezentacja kliniczna

Prezentacja kliniczna zależy w dużym stopniu od etiologii. Dzieci z przewlekłą chorobą nerek mogą mieć zaburzenia wzrostu, obrzęki i kolor moczu (z powodu odlewów krwinek czerwonych). Dorośli mogą mieć niespecyficzne objawy, takie jak nudności, wymioty, utrata masy ciała i łatwa męczliwość. Nadciśnienie tętnicze jest częste u dorosłych z przewlekłą chorobą nerek.

Pathology

A variety of different diseases can affect and cause damage to the renal parenchyma, the most common are 2:

 • diabetes mellitus (diabetic nephropathy)
 • hypertension
 • glomerulonephritis
 • polycystic kidney disease
Classification

Chronic kidney disease can be classified in a variety of ways. One such classification, proposed in 2005, can be divided into five stages based on the GFR (ml/min/1.73 m2) 1:

 • stage 1: >90: kidney damage with normal or elevated GFR
 • stage 2: 60-89: kidney damage with mild reduction in GFR
 • stage 3: 30-59: moderate reduction in GFR, this can be further sub divided as 5
  • stage 3a: 59-45
  • stage 3b: 44-30
 • stage 4: 15-29: severe reduction in GFR
 • stage 5: < 15 (lub dializa): schyłkowa niewydolność nerek (end-stage kidney disease, ESKD)

Ta sama publikacja 1 sugeruje, że przewlekłą chorobę nerek można również szeroko sklasyfikować według rodzaju leczenia:

 • biorca przeszczepu nerki
 • CKD niezależna od dializy
 • CKD na dializie
Środki kontrastowe

Kontrast kadolinowy wiązał się z nefrogennym włóknieniem układowym (NSF) w przebiegu przewlekłej choroby nerek. Próg, który stanowi przeciwwskazanie do podawania kontrastu gadolinowego jest zależny od instytucji, a także od dawki i rodzaju stosowanego środka kontrastowego, ale GFR 20-30 ml/min jest uważany za przeciwwskazanie, a GFR 30-60 ml/min zwykle wymaga mniejszej dawki. Dializa jest przeciwwskazaniem.

Cechy radiograficzne

Nie ma specyficznych cech obrazowych dla CKD, a rozpoznanie opiera się na wynikach badań klinicznych i laboratoryjnych. Radiological exams, especially ultrasound, are performed in most of the cases for etiological investigation (e.g. renal artery stenosis, polycystic kidney disease, hydronephrosis) and treatment follow-up.

Ultrasound

Ultrasound with Doppler examination of intrarenal vessels is usually performed in patients with CKD, and it is common to have a normal exam.

Typical B-mode findings of a long-standing severe CKD (especially stage 5) are 2:

 • reduced renal cortical thickness <6 mm 6
  • more reliable than length 7
 • reduced renal length
 • increased renal cortical echogenicity
 • poor visibility of the renal pyramids and the renal sinus
 • marginal irregularities
 • papillary calcifications
 • cysts (see also: acquired cystic kidney disease)

Abnormal Doppler findings in these patients are 2:

 • zmniejszona naczyniowość nerek
 • zwiększone wartości indeksu oporu (RI) (tętnice segmentowe i międzyzrazikowe)

Leczenie i rokowanie

Pacjenci w stadium 3 CKD są według doniesień 20 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu zdarzenia sercowo-naczyniowego niż na osiągnięcie schyłkowej niewydolności nerek 3. Przewlekła choroba naczyniowa jest częstym powikłaniem CKD i zasługuje na szczególną uwagę 1. W obszernym badaniu udowodniono, że leczenie i zapobieganie chorobie wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, cukrzycy i niedokrwistości powinno być leczeniem docelowym w celu zmniejszenia śmiertelności pacjentów z CKD 3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *