Opublikowano Dodaj komentarz

THE GREAT „I AM”

by CHARLES ROBEY
(TRUSSVILLE AL-USA)

The most important text in all the Bible for understanding the meaning of the name Yahweh God is (Exodus 3:13–15).
In this all important passage of scripture, God gave Moses three distinct answers to his question, „:What is Your name and what shall I say to them” ? First, God says, „I AM WHO I AM „(verse 14). Second, God says, „I AM has sent me to you” (verse 14). And thirdly, God says, „Yahweh, has sent me to you, this is my name forever” (verse 15).
Here, in this brief scripture, we have the inner meaning of „God”. „Ja jestem Tym, który jest – podkreśla dynamiczne i aktywne samoistne istnienie Boga oraz wieczne atrybuty Boga (atrybut jest właściwością nierozerwalnie związaną z jego podmiotem, dzięki której podmiot jest wyróżniony lub zidentyfikowany) Bóg „Ja Jestem” jest:
– Prostota – Znaczenie. Bóg jest nieskomplikowany, złożony, niepodzielny (J 4,24)
-Jedność- Znaczenie. Bóg jest jeden (Pwt 6:4)
– Nieskończoność- Znaczenie, Bez zakończenia i skończoności (1 Krl 8:27) (Dz 17:24)
– Wieczność- Znaczenie. Wolny od następstwa czasu (Gen 21:33) (Psalm 90:2)
-Immutability- Znaczenie. Bóg jest niezmienny i niezmienny. (James 1:17)
-Omnipresence- Znaczenie. Bóg jest wszędzie.(Psalm 139:7-12
-Sovereignty- Znaczenie. Bóg jest najwyższym władcą. (Efezjan 1:8)
-Omniscience- Znaczenie. Bóg zna wszystkie rzeczywiste i możliwe rzeczy. (Mateusza 11:21)
-Omnipotencja- Znaczenie. Wszelka moc. (Objawienie 19:16)
-Sprawiedliwość- Znaczenie. Sprawiedliwość moralna, „bez względu na osoby”. (Dz 17:31)
-Miłość- Znaczenie. Bóg szukający najwyższego dobra dla okazania swej własnej woli. (Efezjan 2:4-5)
Prawda- Znaczenie. Zgoda i spójność z tym wszystkim, co reprezentuje sam Bóg. (Jan 14:6)
Wolność- Znaczenie. Niezależność od Jego stworzeń. (Izajasza 40:13-14).
-Holowość- Znaczenie. Sprawiedliwy. (1 Jana 1:5)
(Powyższe odniesienia zaczerpnięto z Ryrie Study Bible)
Od pierwszego wersetu Biblii widzimy liczbę mnogą twórcy świata (Rdz 1:1), wskazującą na pełnię Bożej mocy i majestatu oraz pozwalającą na istnienie Trójcy Świętej, czyli „Ja Jestem”.
W (Rdz 1,26) widzimy tę wielość trójcy, a więc znowu widzimy bóstwo Boga „Ja Jestem”.
W (Rdz 2,4) widzimy zdanie „w dniu, w którym Pan Bóg uczynił niebo i ziemię”. Pan Bóg jest tu prawdopodobnie wymawiany jako „Jahwe”. połączony z czasownikiem oznaczającym „być”, tak samo jak w (Księdze Wyjścia 3:14), Jestem, który Jestem, wewnętrzne znaczenie „Jahwe”.
A w Nowym Testamencie znajdujemy biblijny dowód, że Jezus Chrystus był w rzeczywistości Bogiem w ludzkim ciele (Filipian 2:6), od samego początku (Jana 1:1). Widzisz, Jezus był wyjątkowy w tym sensie, że był Bogiem od wieczności, a jednak stał się człowiekiem w ciele (J 1:14), aby odkupić grzeszną ludzkość od wrodzonego grzechu z „Ogrodu Eden” (Rdz 3:1-7). I ten Bóg człowiek, Jezus, będzie istniał wiecznie w swoim zmartwychwstałym ciele (Dz 1:11) (Obj 5:6)
Sam Jezus użył tego samego zwrotu „JESTEM”, deklarując, że jest Bogiem w ciele siedem razy. JAM JEST Chlebem Życia (J 6:35, 41, 48, 51); JAM JEST Światłością Świata (J 8:12); JAM JEST Bramą Owiec (J 10:7, 9); JAM JEST Dobrym Pasterzem (J 10:11, 14); JAM JEST Zmartwychwstaniem i Życiem (J 11:25); JAM JEST Drogą, Prawdą i Życiem (J 14:6); JAM JEST Prawdziwym Krzewem Winnym (J 15:1, 5).
Dlaczego więc „Ja Jestem” Bóg-człowiek, stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas? Po prostu, musiał cierpieć i umrzeć, jako zapłata za ludzkość za grzech wyhodowany w „ogrodzie Eden” (Rz 5:12). „Bóg identyfikuje się jako JA JESTEM, KTÓRY JESTEM. Objawienie Jego boskiego imienia deklaruje Jego charakter i atrybuty, wzmacniając, że nie chodzi o to, kim jest Mojżesz. Nie kim my jesteśmy, ale kto jest z nami i kto będzie nas prowadził. To „Ja Jestem” imię Boga jest związane z hebrajskim czasownikiem oznaczającym „być”, a więc implikuje absolutne istnienie Boga. Hebrajski jest również źródłem angielskiego 'Yahweh’, 'Jehovah’ lub 'LORD’.” (New Spirit Filled Life Bible)
Widzisz, Bóg był, jest i ma przyjść. W Jego Trójcy Świętej, „Ojcu”, „Synu” i „Duchu Świętym” (1 J 5:7) był, jest i zawsze będzie „Ja Jestem”…
A w Jezusie Chrystusie my, którzy narodziliśmy się z Boga (1 J 5:4) mamy niewypowiedziany przywilej poznania i posiadania osobistej relacji z Bogiem Jahwe, przez Jego Syna Jezusa Chrystusa (Flp 1:21) .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *