Publicerad den Lämna en kommentar

Divergens Definition och användning

Vad är divergens?

Divergens är när priset på en tillgång rör sig i motsatt riktning mot en teknisk indikator, till exempel en oscillator, eller rör sig tvärtemot andra data. Divergens varnar för att den nuvarande pristrenden kan vara på väg att försvagas och kan i vissa fall leda till att priset ändrar riktning.

Det finns positiv och negativ divergens. Positiv divergens indikerar att en rörelse högre i priset på tillgången är möjlig. Negativ divergens signalerar att en rörelse lägre i tillgången är möjlig.

TradingView.
  • Divergens kan uppstå mellan priset på en tillgång och nästan alla tekniska eller grundläggande indikatorer eller data. Divergens används dock vanligtvis av tekniska handlare när priset rör sig i motsatt riktning mot en teknisk indikator.
  • Positiv divergens signalerar att priset kan börja röra sig högre snart. Det inträffar när priset rör sig lägre men en teknisk indikator rör sig högre eller visar uppåtstigande signaler.
  • Negativ divergens pekar på lägre priser i framtiden. Den inträffar när priset rör sig högre men en teknisk indikator rör sig lägre eller visar bearish signaler.
  • Divergens ska man inte förlita sig enbart på, eftersom den inte ger handelssignaler i rätt tid. Divergens kan pågå länge utan att en prisomvändning inträffar.
  • Divergens finns inte vid alla större prisomvändningar, den finns bara vid vissa.

Vad säger divergens till dig

Divergens i teknisk analys kan signalera en större positiv eller negativ prisrörelse. En positiv divergens uppstår när priset på en tillgång gör en ny bottennotering samtidigt som en indikator, t.ex. penningflöde, börjar stiga. Omvänt är en negativ divergens när priset gör en ny hög men indikatorn som analyseras gör en lägre hög.

Traders använder divergens för att bedöma det underliggande momentumet i priset på en tillgång och för att bedöma sannolikheten för en prisomvändning. Investerare kan till exempel plotta oscillatorer, som Relative Strength Index (RSI), på ett prisdiagram. Om aktien stiger och når nya toppar, når RSI i idealfallet också nya toppar. Om aktien når nya toppar, men RSI börjar nå lägre toppar, varnar detta för att prisuppgången kan vara på väg att försvagas. Detta är negativ divergens. Näringsidkaren kan då avgöra om han eller hon vill lämna positionen eller sätta en stop loss om priset börjar sjunka.

Positiv divergens är den motsatta situationen. Föreställ dig att priset på en aktie gör nya lågpunkter medan RSI gör högre lågpunkter med varje svängning i aktiekursen. Investerare kan dra slutsatsen att de lägre lågpunkterna i aktiekursen förlorar sitt nedåtgående momentum och att en trendvändning snart kan följa.

Divergens är en av de vanligaste användningsområdena för många tekniska indikatorer, i första hand oscillatorer.

Skillnaden mellan divergens och bekräftelse

Divergens är när priset och indikatorn berättar olika saker för näringsidkaren. Bekräftelse är när indikatorn och priset, eller flera indikatorer, berättar samma sak för näringsidkaren. Helst vill näringsidkare ha bekräftelse för att komma in i handel och medan de är i handel. Om priset rör sig uppåt vill de att deras indikatorer ska signalera att prisrörelsen sannolikt kommer att fortsätta.

Begränsningar av att använda divergens

Som gäller för alla former av teknisk analys bör investerare använda en kombination av indikatorer och analystekniker för att bekräfta en trendvändning innan de agerar enbart på divergens. Divergens kommer inte att vara närvarande för alla prisomkastningar, därför måste någon annan form av riskkontroll eller analys användas tillsammans med divergens.

Också, när divergens uppträder, betyder det inte att priset kommer att vända eller att en vändning kommer att inträffa snart. Divergens kan pågå under lång tid, så att agera enbart på den kan innebära betydande förluster om priset inte reagerar som förväntat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *