Publicerad den Lämna en kommentar

Vallco Town Center

För Vallco Town Center i Cupertino, Kalifornien, har landskapsplanering, offentliga faciliteter, bostäder, cirkulation och vyer lagts i lager på ett innovativt sätt för att skapa en unik miljö med öppna ytor som är rik på olika erfarenheter.

Projektet drevs av flera övergripande mål, bland annat att rensa ett befintligt köpcentrum, ett överbyggt superblock, integrera platsen genom att dela upp den i fotgängarvänliga kvarter, skapa en medborgarikon och introducera en dynamisk miljö med blandad användning för grannar och besökare. De markbundna blocken innehåller en mängd olika detaljhandels-, restaurang- och underhållningsmöjligheter som vetter mot gatan och omger integrerade parkeringsgarage i flera våningar i mitten av blocken. Ett böljande tak ovanför minskar den uppenbara massan av bebyggelsen.

Mer än 80 procent av den totala tomtytan täcks av detta offentligt tillgängliga gröna tak – en anlagd park med sport-, rekreations- och kulturprogram – en viktig ny stadsförutsättning för staden. Taket möter marken längs den västra kanten av området, vilket ger tillgång direkt från gatan till rekreationsstigar som följer taket när det lutar över byggnaderna. Stigarna sträcker sig sedan över gatorna och kopplar samman de gröna taksektionerna ovanför.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *